Podstawowa działalność i dostosowana do niej strategia

ACTIA specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i diagnostyce elektronicznych układów tzw. "embedded systems” najczęściej dla krótkich i średnich serii produkcyjnych pojazdów. Nasz model organizacyjny, zasoby i umiejętności służą wielu naszym klientom prowadzącym działalność w głównych branżach jak np: producentom pojazdów, liczącym się przedsiębiorstwom w sektorze lotnictwa, specjalistom w dziedzinie konserwacji i napraw pojazdów, operatorom flot autobusowych i autokarowych, itp...

Od produktów do systemów i od systemów do sieci – strategią grupy jest wzmocnienie naszego łańcucha wartości w celu zapewnienia naszym klientom jeszcze bardziej wszechstronnego i elastycznego wachlarza rozwiązań.

 

Aby sprostać wraz z naszymi klientami wyzwaniom nowej mobilności, angażujemy się w ochronę środowiska naturalnego, poprawę bezpieczeństwa i zapewnianie multimodalnej łączności na świecie. Te zobowiązania znajdują odzwierciedlenie w naszych produktach, usługach i procesach wdrażanych wewnątrz zakładów.

 

           

 

 

Międzynarodowa grupa

Międzynarodowy wymiar firmy ACTIA wsparty piętnastoma jednostkami organizacyjnymi na świecie i obecnością na wszystkich pięciu kontynentach jest naszą siłą i stanowi element naszej kultury firmowej. Grupa zbudowana jest na międzynarodowej kulturze, której zasadą jest dbałość o klienta.

Tak naprawdę, głównym celem jednostek organizacyjnych grupy jest zapewnianie wsparcia miejscowym klientom wszędzie na świecie poprzez udostępnianie im wszelkich umiejętności, doświadczenia i zasobów grupy.

 

    

 

 

Podstawowe dane liczbowe

  • Dochód w 2014 r.: 340,0 mln €, w tym 210,8 mln € to dochód międzynarodowy ( poza Francją )
  • 2750 pracowników na całym świecie, w tym 600 inżynierów i techników
  • Firmy w 15 krajach
  • 62% obrotów uzyskanych na rynku międzynarodowym
  • 16% rocznych obrotów inwestowanych w prace badawczo-rozwojowe